Skip to main content

جوکر(هیث لجر): تنها راه منطقی برای زنده موندن توی این دنیا، بدون قانون بودنه...! ..... جوکر: دیوونگی مثل جاذبه ی زمینه! تنها چیزی که لازم داره،یه تکون ساده و کوچیکه… .....

00:01
همه بگید
۱۶ ساعت پیش

00:01
معنیه مدرسه
۲۲ ساعت پیش

00:01
خخخخ
دیروز

00:01
...
۲ روز پیش

00:01
...
۲ روز پیش

00:01
.
۳ روز پیش

00:03
کپی واجب
۱۲ روز پیش