Skip to main content

توی خاندان M. I. M. سو یانا معروف به سو هستم. دنیای پر از رنگ های متفاوت هرکی توی دو رنگ زندگی میکنه. رنگ دنیای من آبی و سیاه هست. دنیای که توش گم میشم وقتی قدم میزنم. موجوداتی که من توی دنیام دیدم. دنیا م رو تاریک و ترسناک کرده

02:41
بیاین دعاکنید
۶ دقیقه پیش

02:26
هوا سرده کمک
۸ ساعت پیش

02:19
سگ من.دخترم
۲ روز پیش

04:19
اههههههه
۳ روز پیش

04:19
نشستم ..
۴ روز پیش
03:18
دعا کنید.
۴ روز پیش

01:36
چالش مینو
۵ روز پیش

00:02
چالش ملینا
۲۰ روز پیش
00:02
چالش ملینا
۲۰ روز پیش

01:30
چالش مهتاب.
۱ ماه پیش

01:02
توضیحات
۱ ماه پیش