Skip to main content

متخصصین حوزه تغذیه براین باورند که آشپزی تنها یک مهارت نیست، بلکه هنر است و هنر آشپزی چیزی است که غذا را خوشمزه می کند و باعث می شود شما با تمام وجود از خوردن آن لذت ببرید، آشپزی تنها ریختن مواد غذایی داخل قابلمه، حرارت دادن و هم زدن نیست، بلکه باید به کاری که انجام می دهید علم داشته باشید و در طبخ غذای سالم، تناسب و تعادل را رعایت کنید. سایت آشپزی آَشپزباشی و فروشگاه آشپزی و شیرینی پزی با همین رویکرد پا به عرصۀ وب گذاشته است...

02:10
صبحانه
پارسال