Skip to main content

خدا حافظ برای همیشه خداجونم مرسی که هواموداری دوستای خوبی بهم دادی اسم گروه ما یادتون بمونه قراره کارای بزرگی انجام بده من رفتم اینجا رو هم به هیچ کس نمی دم هر کی فهمید که رفتم رد دنبال بزنه به همین راحتی بدون هیچ خبری رفتم پس خدا نگهدارتون حیف تک تک لحظه های قشنگ زندگیم که اینجا حروم شد حیف 7 ماه که اینجا بودم تاریخ رفتنم 1395/4/20