Skip to main content

M3

هر پرهیزکاری، گذشته‌ای دارد و هر گناهکاری، آینده‌ ای. پس قضاوت نکن. می‌دانم اگر قضاوت نادرستی در باره کسی بکنم، دنیا تمام تلاشش را می‌کند تا مرا در شرایط او قرار دهد و به من ثابت کند در تاریکی همه ما شبیه یکدیگریم. محتاط باشیم، در سرزنش و قضاوت کردن دیگران وقتی نه از دیروز او خبر داریم، نه از فردای خودمان. ...#شیاطین# فئودور داستایوفسکی