Skip to main content

گفتم به خرد که رهبر دوران کیست در ظل ولایت که می باید زیست گفتا که بسی گشتم و یک تن دیدم سید علی حسینی خامنه ای است.

04:33
تواشیح
۸ روز پیش