Skip to main content

من گرفتار سنگینیه سکوتی هستم...که گویا قبل از هر فریادی لازم است... عشق گدایی کردنی نیست...احترام هم خریدنی نیست... آرزومند آرزوهایتان،یوسف ^__^

00:22
خبر فوری
۱۳ روز پیش
04:00
فتنه بزرگ
۱۳ روز پیش

10:17
دعای عهد
۵ ماه پیش