Skip to main content

من گرفتار سنگینیه سکوتی هستم...که گویا قبل از هر فریادی لازم است... عشق گدایی کردنی نیست...احترام هم خریدنی نیست... آرزومند آرزوهایتان،یوسف ^__^

00:22
خبر فوری
۲ ماه پیش
04:00
فتنه بزرگ
۲ ماه پیش

10:17
دعای عهد
۸ ماه پیش