Skip to main content

من گرفتار سنگینیه سکوتی هستم...که گویا قبل از هر فریادی لازم است... عشق گدایی کردنی نیست...احترام هم خریدنی نیست... آرزومند آرزوهایتان،یوسف ^__^

59:56
Sh 3 part 13
۲ ماه پیش

55:05
Sh12
۲ ماه پیش

58:03
Sh 11
۲ ماه پیش

56:53
قسمت ۹
۲ ماه پیش

00:22
خبر فوری
۶ ماه پیش

04:00
فتنه بزرگ
۶ ماه پیش

10:17
دعای عهد
۱۲ ماه پیش