Skip to main content

دلم پای پیادتو می خواد اربابم ** دلم پای پیادتو میخواد اربابم ** عزیز حیدر**قشنگ مادر ** به دنیا نازم چون تویی اربابم ** به دنیا نازم چون تویی اربابم ** ابا عبدالله ** ار ازل ثارالله

00:32
متن 3
۱۰ ماه پیش