Skip to main content

به نام خداوند بخشنده مهربان سلاااااام لطفا باور کنید اگر دنبال میکنم به این معنی نیست که شما هم من رو دنبال کنید فقط مثلا ویدئو ها یتان رو دوست داشتم پس اجباری در کار نیست بابا نخواستی دنبال نکن دیگه مزاحم نباشم به بزرگواری خودتون ببخشید که وقت شریفتون رو گرفتم بدرود