Skip to main content

من به درک … بذار خوشبخت باشه… بذار روزهاش رنگی بشن… بذار لبش خندون باشه… تو که میدونی وقتی میخنده چقدر خوشگل میشه!! بخندونش تا همه به تو احسنت بفرستن به خاطر خلق کردن این همه زیبایی! غصه هاش رو ازش بگیر… بذار صبح که از خواب بیدار میشه زندگی واسش زیبا باشه! بذار شب که میخوابه شکرت کنه به خاطر خوشبختی هاش! مواظبش باش! … هروقت دلش گرفت بغلش کن! از خدا بودنت کم نمیشه! کاری کن تا خیلی ها حسرت زندگیش رو بخورن! دیگه سفارش نمیکنم! جون تو و جون اون! من تو و همه ی دنیات رو با اون شناختم! پس مواظبش باش …

00:13
Song il gook new
۱۰ ماه پیش
00:07
Song il gook new 2
۱۰ ماه پیش

00:51
Song il gook new 1
۱۰ ماه پیش

00:27
❤SONG.ILGOoK❤
۱۱ ماه پیش

00:02
Good morning
پارسال