Skip to main content

سعی میکنیم بهترین میکسامونو واستون بذاریم ( لیلا و گُردآفرید )... (سریال های ملکه هفت روزه - عروس خدای آب - پادشاه عاشق - نجاتم بده - بیمارستانِ کشتی - چیزی برای از دست دادن نیست - ادیسه ی کره ای - رئیس کیم - اغوا کننده ی برتر- ملودرام چرب و چیلی - سلام معلم من - شوهر صد روزه و فیلم های شهر اصلاح شده - پسر گرگنما - پلیس های جوان - پسری در سرزمین عجایب - گمشده - دو پرتوی بینایی - کلاهبرداران - همراه با خدایان دو جهان - با تو بودن - زندگی درخشان من در این کانال)