Skip to main content

ما تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتیم اره ما قلبامون برای ھم میتپید ولی تفنگارو به سمت هم نشونه گرفتیم و شلیک کردیم خون ریخت رو زمین تنها چیزی که تو اخرین لحظه تکرار میکردم این بود : "تفنگ من تیری توشی نبود لنتی" :)♥♥

00:02
سلام✋
۴ ماه پیش

00:13
من خاست:(
۵ ماه پیش

00:02
دربیD:
۵ ماه پیش

00:03
همه بگین:/
۵ ماه پیش

00:03
:/
۶ ماه پیش

00:02
دنبال شع
۶ ماه پیش

00:57
دوست..
۶ ماه پیش