Skip to main content

طراح حرفه ای سیاه قلم و نقاشی.سابقه پنج سال در سبک رئالیسم.مسلط به هشت تکنیک.makishima shogo...Grell Sutcliff....Lelouch....sarah T-einour....همه موجودات نابغه اند ولی اگر ماهی را از روی مهارتش در تیراندازی قضاوت کنید او تمام عمر با این تصور زندگی خواهد کردکه یک احمق است...از دادن کامنت هایی چون "هوم"اهان"اوهوم"و از این قبیل جدا خودداری فرمایید وگرنه با یک عدد تایتان عظیم الجثه طرف خواهید شد

00:08
چالش مونا
۴ روز پیش

00:01
right?
۴ روز پیش

00:05
نقاشی جدیدم
۱۳ روز پیش

00:03
نقاشی جدیدم
۲۱ روز پیش
00:08
توضیحات
۲۱ روز پیش

00:03
متن
۱ ماه پیش

00:48
برای toki_bjh
۲ ماه پیش

00:09
بالاخره...
۲ ماه پیش

00:09
تست
۳ ماه پیش

00:03
چطوره؟
۳ ماه پیش

00:03
چالش صبا
۳ ماه پیش