Skip to main content

‎رادیو عاشقانه ها موج FM ردیف 102.6 هرشب از ساعت 21:00 بوقت اروپای مرکزی از گوتنبرگ سوئد www.gnf.nu پرواز تا بیکرانه های آبی عشق بر بالهای شعر و موسیقی ترانه با شهرام سورتجی در رادیو عاشقانه ها

09:19
مرگ قو
پارسال