Skip to main content

کیجوم طلاله دوردونه باباله عریز و دل رباله شیطون و نا قلا له هااااااا. ریکا بیه سر مایه دار ااگه بوشه کارخنه دار دختر بابا ره ندمه شه باران طلا ره ندمه. کیجا غصه خواره خم خواره شه پرو ماره غیرته شه براره. شاه شاه پسر بیه اسب سپید سر بیه دختر باباره ندمه شه باران طلا ره ندمه . خدا شی پسر دا کوی کبوتر دا آااااا اقا بردیای دا عزیز بابای دا خدا بردیای دا عزیز بابای دا پسر بابای دا خدا بردیای دا شه دوشی براره دا شه دلی قرار دا هااا افا بردیای دعزیز بای دا. قشنگ ریکای دا. من ته غیرته دا داینی داینی ابهتی دا

00:01
سلام
پارسال

00:02
سن عقلی
پارسال

00:02
تست هوش
پارسال

00:02
مهم
پارسال

00:01
سللام
پارسال

00:02
سلام
پارسال

00:02
سلام
پارسال

00:01
سلام
پارسال

00:02
سلام
پارسال

00:06
سلام
پارسال
00:15
سلام
پارسال