Skip to main content

اگر آهنگ گوش دادن یه بخش مهم از زندگیته شافل shuffle.one برای توست. ما توی شافل بهت قول می دیم بهترین آهنگ ها رو مخصوص سلیقه تو پخش کنیم و هر روز سلیقه ت رو بیشتر بشناسیم.

02:54
نوحه لری
۶ روز پیش

05:50
نوحه کردی
۶ روز پیش

04:25
نوحه لری
۷ روز پیش