Skip to main content

رفاقت من شبیه باران نیست که گاهی ببارد و گاهی نبارد...رفاقت من شبیه هواست...ساکت!...اما همیشه در اطراف تو...

00:01
این کیست؟...
۶ ماه پیش

00:01
......
۶ ماه پیش

00:38
طراحی لاک
۸ ماه پیش
00:13
طراحی لاک
۸ ماه پیش

04:39
jun.k...NO LOVE
۱۰ ماه پیش

00:15
p.s.Healer
پارسال