Skip to main content
۴ بازدید

حروف به زبان کره ای .... خیلییی قاطی پاطی شد اما امیدوارم به دردتون بخوره.... کره و کره ای لاورا فایتینگگگگگ....

I LOVE YOU NONA MELIS ...아진...AZIN
منتشر شده در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶

توضیحات هنگیده ، متاسفانه...

برای دیدن مطالب نیمه آموزنده به نظرات مراجعه کنید... ؛)
#_#

گزارش تخلف