Skip to main content
۰ بازدید

شنای روی توپ CLOSE-GRIP MEDICINE BALL PUSH-UP

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

شنای روی توپ CLOSE-GRIP MEDICINE BALL PUSH-UP
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم