Skip to main content
۲۹ بازدید

تولید خودروی سوپر اسپورت بینظیر توسط یک ایرانی

ساخت خودروی سوپر اسپورت بی نظیر توسط یک ایرانی در آمریکا بنام فردیس رضوانی.