Skip to main content
۲,۸۰۹ بازدید

پیرزن مریوانی در سایه توجه «ویژه» دولت به معیشت مردم، 10 ساله شد! +فیلم

منتشر شده توسط زریوارخبر در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۵

در بسته خبری و گزارش مردمی در روستای قامیشله به درددل مردم و اقدامات مسئولین در این روستا محروم پرداختیم.