Skip to main content
۸۲۲ بازدید

مجلس خبرگان خرداد۱۳۶۸ درباره انتخاب رهبری پس از امام

داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۶

نسخه ۱۹ دقیقه‌ای