Skip to main content
۲,۰۳۴ بازدید

منتخب کارت های قرمز جنجالی در سال 2018

میدان
منتشر شده در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

منتخب کارت های قرمز جنجالی در سال 2018
مهم ترین و جنجالی ترین کارت های قرمز در دنیای فوتبال سال 2018