Skip to main content
۳,۷۷۷ بازدید

با خط چشم ترکیبی، زیبایی چشمان خود را دو چندان کنید

BornaFit
منتشر شده در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۵

آیا می خواهید خط چشم گربه ای بکشید یا تنها یک سایه ی تیره بزنید؟ نیاز به انتخاب نیست. با اضافه کردن یک خط چشم روشن در بالای خط چشم معمول خود می توانید یک خط چشم ترکیبی ایجاد کنید.
از سایت برنافیت دیدن کنید: www.bornafit.ir