Skip to main content
۲۳۶ بازدید

روحانی در وزارت کشور

کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت
منتشر شده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

▪️ خبرنگار از او می پرسد آیا بقیه کاندیداها هم می توانند از ستاد انتخابات بازدید کنند.
وزیر کشور به این سوال جواب می دهد.