Skip to main content
۷۲۲ بازدید

تحلیلی زیبا از سریال ضد ایرانی و ضد اسلامی «میهن»

سریال آمریکایی «میهن» بدون شک یکی از بارزترین و صریح ترین سریالهای ضد ایرانی و اسلامی در هالیوود است که در آن از عوض کردن نظام ایرانی با ترفندی خاص می گوید.