Skip to main content
۱۴ بازدید

#خواندنی:))

mo. mi
منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

گفت:چرا همش دنبال معنای دیگری هستی؟!
این یک دوستی ساده است.
آب دهنم را قورت دادم
دوستی یک زن و مرد هیچ وقت ساده نیست.
#فریبا_ولی
.
.
قرنهاست که زنان به مثابه ی آینه درشت نمایی ،
این امکان را برای مردان فراهم آورده اند تا خود را
دو برابر بزرگتر از آنچه هستند ببینند.
#ویرجینیا_وولف
.
.
:))گزارش تخلف