Skip to main content
۱۰۱ بازدید

دختر عروسک گردانی که با لبهای بسته حرف میزند.

جعفر
منتشر شده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

این دختر ظاهرا فقط یک لبخند بر لب دارد اما در همان حال حرف میزند و با بهترین شکل آواز میخواند.