Skip to main content
۱,۱۵۲ بازدید

خرس ایرانی که در جنگ جهانی دوم جنگید

ویزت ایران
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶

در ماه آوریل 1942 تعدادی از سربازان لهستانی وارد ایران شدند و مسیری را آغاز کردند تا از کوه‌های ایران به سمت مصر باستانی و فلسطین حرکت کنند تا توسط ارتش بریتانیا دوباره متحد شوند.
در حالیکه این ارتش در کوه‌ها بودند گروهی از سربازان با پسربچه چوپانی ملاقات کردند که یک خرس قهوه‌ای سوری را پیدا کرده بود که ظاهرا مادرش توسط گلوله کشته شده بود ...
www.visitoitan.com/fa

https://www.visitoiran.com/fa/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%AF