Skip to main content
۹۲ بازدید

سوال حاشیه ای بود یا جواب؟

داستان سوال نماینده مشهد از وزیر امور خارجه و پاسخ تند وزیر ...