Skip to main content
۹۳ بازدید

سوال حاشیه ای بود یا جواب؟

داستان سوال نماینده مشهد از وزیر امور خارجه و پاسخ تند وزیر ...