Skip to main content
۷۸۰ بازدید

دولت روحانی توجهی به روستاها ندارد

زریوارخبر
منتشر شده در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵

مردم اهالی روستاهای کوماسی در دیدار با مسئولین شهرستان مریوان از مشکلات خود و عدم توجه دولت به روستا گلایه کردند