Skip to main content
۱۴,۰۴۰ بازدید

میزان درآمد چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟

تد شو
منتشر شده در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷

قشر های مختلف مردم در سراسر دنیا چگونه زندگی میکنند ؟ چه شباهت هایی بین زندگی آنها در کشور های مختلف وجود دارد؟