Skip to main content
۳۵ بازدید

آموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت کشش پشت بازو به کنار ایستاده Tricep Side Stretch
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم