Skip to main content
۸۶۵ بازدید

مرکز بیو تکنولوژی دکتر رستگار

salman
منتشر شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵

در جشنواره ملی کشاورزی ایران
استفاده کننده از نهال های گل محمدی کشت بافتی برگزیده نمونه شد.