Skip to main content
۲۶ بازدید

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان
منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

استاد حسینیان ،مدرس سخنرانی،آموزش سخنوری وفن بیان، فن بیان، سخنوری ، آموزش سخنرانی و فن بیان