Skip to main content
۱۳,۸۹۱ بازدید

فیلم اعتراض مردم مریوان از فرماندار بخاطر جاده مروان- سنندج

زریوارخبر
منتشر شده در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵

جمعی از مردم مریوان در اعتراض به وضعیت جاده مریوان- سنندج خواستار توجه دولت به این منطقه شد.