Skip to main content
۱۳,۵۳۸ بازدید

فیلم اعتراض مردم مریوان از فرماندار بخاطر جاده مروان- سنندج

منتشر شده توسط زریوارخبر در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵

جمعی از مردم مریوان در اعتراض به وضعیت جاده مریوان- سنندج خواستار توجه دولت به این منطقه شد.