Skip to main content
۰ بازدید

اسم های مستعارتون از نظر کل خانواده چیه؟ ت

منتشر شده توسط سولماز........دختری تنها با قلبی شکسته(مینا با تمام وجودم عاشقتم) در تاریخ ۲ مهر ۱۳۹۵

دایی هام:تنبل چهار انگشتی

خاله هام:عشق خاله

دختر داییم: اتاکو خوشگله

دختر خاله هام :دختر جن زده

دختر خاله ی دختر داییم: اتاکوی گرگ نما

مامان بزرگ هام: معتاد نت

دوستام:خشم شب خون خوار و اسکلت سمی

اینا هستن شما هم بزارید