Skip to main content
۵۵ بازدید

❌ همه چیز در موردسند ۲۰۳۰ یونسکو

❄⛄برفی⛄❄
منتشر شده در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

رهبر انقلاب:
⛔️جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد