Skip to main content
۵,۷۱۶ بازدید

طنز قمپزیسیون (19): خارج از گودِ انتخابات

طنز قمپزیسیون
منتشر شده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

نگاهی به ماجرای انتخابات و حواشی خارج از گودِ اپوزیسیون