Skip to main content
۸۱۳ بازدید

سکته قلبی و فوت مرد میوه فروش پس از درگیری با ماموران شهرداری قم

News
منتشر شده در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶

لحظات درگیری ماموران سد معبر شهرداری و مرد میوه فروش که روز گذشته در نیروگاه قم فوت شد