Skip to main content
۶۷۶ بازدید

تسلیت

منتشر شده توسط Rest در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۵

خانوم ملیحه حکمت همسر فداکار شهید عزیز عباس بابایی .به دیار باقی شتافتن.من هنوز تو شک این خبرم....از اینجا به خانواده ایشون و همه شما تسلیت میگم.