Skip to main content
۶۰,۳۸۲ بازدید

هم_سایه_شو

هم سایه شو
منتشر شده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

زنان سرپرست خانوار شاید بی صداترین قشر میهنمان باشند.
در مسیر آگاه سازی جامعه به امید جلب حمایت بیشتر از این قشر با قرار دادن تصویر سایه خود در صفحه اینستاگرام تو هم #هم_سایه_شو.
پریل بابت هر پستی که شما در اینستاگرام خود با هشتگ # هم_سایه_شو قرار بدهید مبلغ 7000 تومان به خیریه ها برای آموزش زنان سر پرست خانوار خواهد پرداخت

جامعه آگاه تر – حمایت بیشتر – زنان توانمند تر.