Skip to main content
۱,۰۹۰ بازدید

آهنگ با آرک جریان بالا

ابوطالب
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

با استفاده از تسلا کویل می توان سیگنالهای صوتی را به جای بلند گو از طریق آرک پخش کرد