Skip to main content
۱۲۵ بازدید

رییس جمهوری امروز در سخنانی به نامه اصغر فرهادی واکنش نشان داد.

منتشر شده توسط کانال تایید شده شبکه ویدئوهفت در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵

رییس جمهوری امروز در سخنانی به نامه اصغر فرهادی واکنش نشان داد.
فرهادی دیروز با انتشار نامه ای به رییس جمهور وجود پدیده گورخوابی را مایه شرمساری خوانده بود
کانال ویدئوهفت :