Skip to main content
۷۶ بازدید

ددلیفت کتل بل

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی ددلیفت کتل بل
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم