Skip to main content
۲۹۲ بازدید

انسانیت به وضیعیت مالی ما بستگی ندارد، می‌شود با ساده ترین کارها حس خوب رو در بقیه ایجاد کرد

قاب مهربونی
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۶

بی‌چشم‌داشت محبت کنیم و بذاریم صدای این مهربونی رو بشنون.