Skip to main content
۲۷,۴۸۱ بازدید

همه می میرند اما همه زندگی نمی کنند

monyms.ir
منتشر شده در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۷

این مرگ نیست که اکثر مردم از آن میترسند بلکه ترس از رسیدن به اخر زندگیه که هرگز زندگی نکردند
http://www.monyms.ir