Skip to main content
۸۱۱ بازدید

بارش شدید و سیل گون باران در مشهد

News
منتشر شده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷