Skip to main content
۳۲ بازدید

بوریک و روسری ترکمن

گیلاگراف
منتشر شده در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۹۷

چه قدر پوشش مردم بندر ترکمن زیباست.
و قشنگ تر اینکه این پوششی است که نه در موزه بلکه در زندگی واقعی از آن استفاده میشود.