Skip to main content
۳۸۵ بازدید

ویدیویی ازنابودی مواضع داعش در دیرالزور

News
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۶